Perintö- ja testamenttioikeus

Autamme sinua esimerkiksi, kun:

  • olet osakkaana kuolinpesässä, jonka perilliset eivät löydä perinnönjaossa sovintoa tai tarvitset muutoin oikeudellista neuvontaa
  • haluat määrätä omaisuutesi periytymisestä
  • läheisesi kuoleman vuoksi tarvitaan perunkirjoitusta
  • sinua on muistettu omaisuuden saajana testamentissa etkä tiedä, miten toimia

Kuolinpesän osakkaita avustaessamme selvitämme asiakkaan juridiset oikeudet. Kuolinpesän perinnönjako on mahdollista toteuttaa osakkaiden välisellä sopimuksella tai hakemalla käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Sovintojaon edellytysten selvittämiseen kannattaa keskittyä toimeksiannon alkuvaiheessa, koska sen avulla perinnönjako on nopeampi ja edullisempi. Pesänjakajan hakeminen tulee kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa sopimukseen ei päästä neuvottelujen jälkeen tai kuolinpesässä on vajaavaltainen osakas.


KOKEMUKSEMME:

Perinnönjaossa ja pesänselvityksessä hoidettujen toimeksiantojen mukanaan tuoma kokemus sekä ammattitaidon ylläpitäminen, perintöoikeuden täydennyskoulutus ja alan oikeuskäytännön seuraaminen varmistavat asian menestyksellisen hoitamisen.

Toimistomme juristit ovat hoitaneet runsaasti perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja kuten:

  • käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen
  • perinnönjaossa avustaminen, sovintojaon edellytysten selvittäminen osakkaiden välillä
  • perinnönjako- ja ositussopimusten laatiminen
  • perinnönjaon moitekanteet käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa
  • lakiosan täydennystä koskevat oikeudenkäynnit
  • testamentin pätevyyttä koskevat oikeudenkäynnit

Toisinaan henkilön kuoleman jälkeen ilmenee, ettei vainajalla ole lakimääräisiä perillisiä. Mikäli vainaja ei ole myöskään määrännyt omaisuudestaan testamentilla, menee hänen perintönsä perintökaaren mukaisesti Suomen valtiolle. Tällaisissa kuolinpesissä valtion oikeutta valvoo Valtiokonttori, jolla on sopimuspesänhoitajia eri puolilla Suomea. Toimistomme on hoitanut vuodesta 2012 alkaen Valtiokonttorin sopimuspesänhoitajana perillisittä kuolleiden kuolinpesien asioita. Tällä hetkellä toimimme Keski-Suomen alueen sopimuspesänhoitajana.

Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.