Oikeudenkäynnit, rikosasiat

Rikosasioita, joita erityisesti hoidamme, ovat:

 • yritystoimintaan ja taloudelliseen toimintaan liittyvät rikosasiat
 • kirjanpito- ja laskentatoimen alaan liittyvät rikosasiat
 • vastuukysymykset ympäristörikos-, työ- ja viestintärikosasioissa
 • asianomistajien avustaminen vaativissa rikosasioissa
 • terveydenhuollon ammattihenkilöstön avustaminen hoitoon liittyvissä vastuukysymyksissä
 • virkavastuuseen liittyvissä kysymyksissä avustaminen (esimerkiksi voimankäyttöön ja muun vastaavan julkisen vallan käyttöön liittyvät vastuukysymykset)

Ennen toimeksiantoa selvitämme asiakkaan kanssa hänen asemansa ja tilanteensa sekä prosessin kulun. Lisäksi käydään alkukeskustelu, jolla varmistetaan asiakkaan tarpeiden ja odotusten vastaavan asianajotoimistomme toimintamallia. Haluamme näin erikoistua niihin rikosasioihin, joissa avustamiseen koemme voivamme sitoutua.

Julkisen oikeusavun piiriin (ns. maksuttomat oikeudenkäynnit) liittyviä rikosasioita hoidamme rajoitetusti ja erityisistä syistä.


KOKEMUKSEMME:

Asianajaja, varatuomari, KTM Martti Jantunen on hoitanut lukuisia vaativia rikosasioita. Hänellä on kokemusta rikosasioista ennen asianajouraa myös poliisin rikostutkijan ja talousrikossyyttäjän sekä oikeuslaitoksen näkökulmasta.

Tyypillisiä hoitamiamme rikosnimikkeitä ovat olleet esimerkiksi:

 • virkavelvollisuuden rikkominen, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
 • yrityssalaisuuden väärinkäyttö
 • kirjanpitorikos
 • velallisen epärehellisyys, velallisen petos, velkojainsuosinta
 • sisäpiiritiedon väärinkäyttö
 • lahjuksen antaminen, lahjuksen ottaminen
 • työturvallisuusrikos
 • ympäristön turmeleminen
Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.