Oikeudenkäynnit, riita-asiat (yksityisoikeudelliset oikeudenkäynnit)

Autamme sinua esimerkiksi silloin, kun:

  • olet osallisena kiinteistö- tai asuntokauppaa koskevassa riidassa
  • vaadit korvausta vahingosta tai joku toinen vaatii sinulta vahingonkorvausta
  • sopimuksen tulkinnasta syntyy riitaa
  • velallinen ei maksa velkaansa ja esittää perusteettomia väitteitä
  • olet saanut haasteen oikeuteen

Tutustu myös perintö- sekä testamenttioikeutta ja kiinteistöoikeutta käsitteleviin osioihin.

Ennen toimeksiantoa selvitämme asiakkaan kanssa jutun menestymismahdollisuudet sekä siihen liittyvät riskit.

Vaikka asiasi näyttäisi olevan väistämättömästi menossa oikeuteen tai olisit jo saanut haasteen vireillä olevaan asiaan, kannattaa sovintomahdollisuutta vielä kertaalleen selvittää yhdessä lakimiehen kanssa.

Kokemuksemme perusteella ulkopuolisen näkökulman tuominen riitaan voi avata osapuolet näkemään sopimisen tuomat edut ja kustannussäästöt. Sovintoa on vielä mahdollista selvittää joko asianajajien ja osapuolten välisillä sovintoneuvotteluilla tai pyytämällä tuomioistuimelta sovittelua.

Jos toimeksiannon aikana ilmenee, että sovinto ei ole saavutettavissa, teemme parhaamme asiakkaan kannalta suotuisan lopputuloksen saavuttamiseksi oikeudenkäynnissä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii useimmiten intensiivistä työtä faktojen selvittämiseksi, analyyttistä työskentelyotetta jutun valmistelussa sekä jutun ratkaisun kannalta relevanttien perusteiden esittämistä oikeudessa.


KOKEMUKSEMME:

Toimistomme asianajajat ja lakimiehet ovat kokeneita juridiikan ammattilaisia ajamaan asioitanne eri oikeusasteissa tai välimiesmenettelyssä.

Olemme perehtyneet ja hankkineet kokemusta esimerkiksi vahingonkorvausoikeuden, sopimusjuridiikan, liikenneoikeuden ja kiinteistöoikeuden alalle kuuluvien toimeksiantojen hoitamisesta.

Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.