Sopimusjuridiikka

Palvelemme yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä sekä julkisyhteisöjä sopimusjuridiikassa, yhtiöoikeudessa sekä muissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Puoleemme kannattaa kääntyä jo ennakolta, kun tiedossa on yritystoiminnan aloittaminen tai yritystoiminnan muutosten suunnittelu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • liiketoiminta- tai osakekannan kauppa
  • toiminnan uudelleen organisointi
  • yhteistyösopimus ja liikekumppanin kanssa tehtävä sopimus
  • yritysrakenteen tai -muodon muuttaminen
  • osakeyhtiön fuusio tai jakaantuminen, osakepääoman korottaminen, yhtiöjärjestyksen muutokset
  • työoikeuteen liittyvät ratkaisut; avainhenkilöiden toimisopimukset, kilpailukielto- ja sitouttamissopimukset, työsuhteen päättämiseen liittyvät kysymykset

Tavoitteenamme on pitkäaikaisen yhteistyösuhteen muodostaminen asiakkaidemme kanssa.  Tarjoamme asiakkaillemme ennakoivaa juridista konsultointia, joka on osa yrityksen riskien hallintaa. Ammattilaisemme auttavat toki myös tilanteissa, joissa jo tehtyjen ratkaisujen tulkintatilanteet ja erimielisyydet vaativat oikeudellista asiantuntemusta.

Haluamme ohjata asiakkaitamme löytämään aina tarkoituksenmukaisen ratkaisun, jossa riskit ja kustannukset ovat oikeassa suhteessa.

Kaikissa yritystoiminnan tilanteissa ei täysin riskitöntä ratkaisua löydy. Oikeudellisen riskin täydellinen poistaminen voi olla kustannuksiltaan epätaloudellista tai yrityksen suunnittelemiin ratkaisuihin liittyy väistämättä eritasoisia riskejä. Juridisessa riskikartoituksessa kartoitamme eri ratkaisujen edut ja riskit asiakkaan kanssa ja ohjaamme löytämään asiakkaan premisseistä lähtevän suositeltavan ratkaisun.

KOKEMUKSEMME:

Olemme perehtyneet ja hankkineet kokemusta esimerkiksi kauppaoikeuden, yritysten sopimusjuridiikan, työoikeuden sekä yhtiöoikeuden alalle kuuluvien toimeksiantojen hoitamisesta.

 

Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.