Rakennusjuridiikka ja kiinteistöoikeus

Palvelemme yrityksiä ja yhteisöjä rakennusalan juridiikan ja kiinteistöoikeuden alueella.

Olemme hoitaneet rakentamiseen liittyviä sopimusasioita, virheväitteiden juridista selvittelyä ja kiinteistöoikeuden muita toimeksiantoja. Näissä tapauksissa täydennämme juridista osaamistamme käyttämällä tarvittaessa yhteistyöverkostoomme kuuluvien rakennusteknisten asiantuntijoiden palveluja.

Esimerkkejä hoitamistamme toimeksiannoista:

 • urakkasopimuksiin liittyvät riita-asiat
 • urakkasopimuksen purkaminen ja töiden keskeyttäminen
 • urakoitsijan virhevastuu
 • rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 tulkintakysymykset
 • urakoitsijan vastuu takuuajan jälkeen
 • tilaajan reklamointivelvollisuus
 • tilaajan myötävaikutusvelvollisuus
 • rakennussopimuksen vastuun jakaantuminen tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä

Asuntokauppalain mukainen virhevastuu

 • vuositarkastuksen suorittamisen merkitys
 • vakuuden vapauttamista koskeva velvollisuus
 • virheen määräytymisen ajankohtaa koskevat kysymykset
 • tilaajan reklamaatiovelvollisuus

Kiinteistön ja asunnon vuokrasuhteisiin liittyvät vastuukysymykset

 • vastuukysymykset kiinteistön vaurioitumisesta

Muut kiinteistöihin liittyvät kysymykset

 • kiinteistökaupan virhevastuu
 • ympäristövastuu kiinteistön käytössä ja kaupassa
 • kiinteistön kauppaa ja käyttöä koskevat sopimukset

Yhteisomistussuhteen purkamista koskevat asiat

 • uskottuna miehenä toimiminen
 • yhteisomistuksen purkaminen
 • yhteisomistajien välisten taloudellisten suhteiden selvittäminen

Olemme eri toimeksiannoissa avustaneet sekä rakennuttajana (tilaaja) että urakoitsijana toimivia osapuolia. Ennen tällaista toimeksiantoa selvitämme, etteivät aikaisemmat toimeksiannot muodosta esteellisyyksiä asian hoitamiseen.

Haasteellisuus laajemmissa ja vaikeimmissa urakkasopimuksiin tai kiinteistöjen virheisiin liittyvissä asioissa edellyttää lakimieheltä asian syvällistä tutkimusta, poikkitieteellisen asiantuntija-avun käyttämistä, toimeksiantajan kanssa tehtävää eri vaihtoehtojen vertailua ja sovintomahdollisuuden selvittämistä.

Vaativimmillaan esimerkiksi urakoitsijan vastuuseen liittyvässä jutussa kosteusvaurioiden syy-yhteyksien selvittäminen ja vaihtoehtoisten syiden poissulkeminen on merkinnyt viikkojen oikeuskäsittelyä käräjä- ja hovioikeudessa.

Toimeksiannon ensimmäinen tärkeä vaihe on kuitenkin sovintomahdollisuuden selvittäminen - oma tavoitteemme on ennemmin toimeksiannon päättyminen alkuvaiheessa asiakkaan kannalta tyydyttävään sovintoon kuin pitkä ja laaja oikeusprosessi.

Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.