Palvelut julkisyhteisöille

Asianajajiemme ja lakimiestemme pitkäaikainen kokemus on tuonut lukuisia toimeksiantoja julkisyhteisöiltä.

Olemme toimineet useiden julkisyhteisöjen (kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, julkisoikeudelliset oikeushenkilöt) oikeudellisina avustajina. Tarjoamme näitä palveluja mielellämme myös uusille asiakkaille.

Eräitä toimintamme painopistealueita ja niihin liittyviä palveluja ovat esimerkiksi:

Sopimusoikeus

 • työ- ja toimisopimukset
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • kauppasopimukset, toimitussopimukset
 • kiinteistö- ja asuntokauppasopimukset
 • urakkasopimukset
 • edellä mainittujen ja muidenkin sopimusten laatiminen, laadittujen sopimusten tarkistus, sopimuksen tulkinta- ja riitakysymykset

Työ- ja virkasuhde

 • työsopimusten laadinta ja sopimusehtojen tulkinta
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät asiat
 • yhteistoimintamenettelyä koskeva juridinen neuvonta ja avustaminen

Hallinto-oikeudelliset asiat

 • hallintokanteluun vastaamisessa avustaminen
 • juridinen konsultointi
 • julkiset hankinnat

Sopimus- ja yhtiöoikeutta, Rakennus- ja kiinteistöoikeutta sekä Yrityssaneeraus- ja konkurssiasioita koskevista toimeksiannoista saat lisätietoja oheisista linkeistä. Esimerkiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa voimme palvella asiantuntemuksellamme velkojan asemassa olevia julkisyhteisöjä.

 

Lue tarkemmin palveluistamme:

Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.