PALVELUT JA TOIMINTAPAMME

Asianajopalvelut yrityksille ja yhteisöille, julkisyhteisöille ja yksityishenkilöille

Asianajajillamme ja lakimiehillämme on vuosien kokemus oikeudellisten asioiden hoitamisesta, josta asiakkaamme hyötyvät esimerkiksi sopimusten, yrityskauppojen tai omaisuusjärjestelyjen suunnittelussa.

Toimintatapamme mukaan alkuneuvottelussa kartoitetaan ensimmäisenä asiakkaan tilanne, asianajopalvelujen tarve ja tarvittavien toimenpiteiden laajuus. Jos kysymyksessä on asia, joka voi johtaa oikeudenkäyntiin, annamme kokemukseen perustuvan realistisen arvion oikeudenkäynnin menestymismahdollisuuksista ja riskeistä.

Samalla selvitämme mahdollisuuden saada kustannukset osaksi tai kokonaan korvatuiksi oikeusturvavakuutuksesta, tai esimerkiksi virkasuhteeseen liittyvissä asioissa valtion tai muun julkisyhteisön varoista.

Asiakassuhteen alussa teemme kirjallisen toimeksiantosopimuksen tai toimeksiantovahvistuksen, jossa toimeksiannon ehdot ovat asiakkaan nähtävillä. Poikkeuksena ovat lyhytkestoiset toimeksiannot, joista laskutuksen ei ennakoida muodostuvan kovin suureksi.

Riita-asioissa pyrimme ensin selvittämään sovinnon mahdollisuudet joko asianajajien ja osapuolten välisillä sovintoneuvotteluilla tai pyytämällä tuomioistuimelta sovittelua.  

Jos sovinto ei ole saavutettavissa, ajamme asiakkaan etua parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi oikeudenkäynnissä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii usein intensiivistä työtä faktojen selvittämiseksi, analyyttistä työskentelyotetta asian valmistelussa sekä asian ratkaisun kannalta relevanttien perusteiden esittämistä oikeudessa. Huomioimme myös kustannustehokkuuden toimissamme.

Kun yrityksenne toimintaan tai elämäntilanteeseenne liittyvä juridinen kysymys tulee vastaan, kannattaa ottaa ajoissa yhteys palveleviin juridiikan ammattilaisiimme.

Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.