PALVELUT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Asianajajillamme ja lakimiehillämme on useiden vuosien kokemus yritysten ja yhteisöjen (osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt, yksityiset toiminimet, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset) lakiasioiden hoitamisesta. Toimimme erilaisissa juridisissa muodoissa toimivien yksityisten yritysten ja yhteisöjen oikeudellisina neuvonantajina ja avustajina.

Eräitä toimintamme painopistealueita ja niihin liittyviä palveluja ovat esimerkiksi:

Sopimusoikeus

 • työ- ja toimisopimukset
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • kauppasopimukset, toimitussopimukset
 • kiinteistö- ja asuntokauppasopimukset
 • urakkasopimukset
 • edellä mainittujen ja muidenkin sopimusten laatiminen, laadittujen sopimusten tarkistus, sopimuksen tulkinta- ja riitakysymykset

Työoikeus

 • työsopimusten laadinta ja sopimusehtojen tulkinta
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät asiat
 • yhteistoimintamenettelyä koskeva juridinen neuvonta ja menettelyssä avustaminen

Yhteisöoikeus

 • osakeyhtiöiden, osuuskuntien, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden perustamiset
 • yhtiöjärjestelyt, yhtiökokousasiat, vastuukysymykset
 • selvitystilamenettely yhtiön tai yhteisön purkamiseksi
 • osakassopimukset, johtajasopimukset
 • yhtiöjärjestyksen muutokset

Yritysjärjestelyt ja –saneeraukset

 • yrityskaupat, liiketoimintasiirrot
 • sukupolvenvaihdokseen liittyvät sopimukset
 • yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely

 • olemme toimineet osapuolten avustajina lukuisissa välimiesmenettelyssä ratkaistuissa yritystoimintaa koskeneissa riita-asioissa
 • asianajaja Martti Jantusella on kokemusta välimiehenä toimimisesta riidan ratkaisijana. Hän osallistuu vuonna 2017 Keskuskauppakamarin järjestämään Finnish Arbitration Academy - välimieskoulutukseen kehittäen näin osaamistaan
 • hoidamme yritysten oikeudenkäyntiasiat eri oikeusasteissa ja erityistuomioistuimissa

Lue tarkemmin palveluistamme:

Asianajotoimisto
Jantunen & Co Oy
Väinönkatu 36 bB
40100 JYVÄSKYLÄ
Verstaankatu 3 D 27
33100 TAMPERE
(sopimuksen mukaan)
Puh. 0207 545130
toimisto@janlex.fi
© Asianajotoimisto Jantunen & Co 2020. All rights reserved. Site by Aidia.